Co w wakacje? Pytają wychowankowie stowarzyszeń

Przeczytajcie koniecznie o PROJEKCIE „SPOŁECZENIE AKTYWNI ”
Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku przy ul. Zapiecek 10 jako jednostka organizacyjna GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK rozpoczyna realizację PROJEKTU „SPOŁECZENIE AKTYWNI ”, który jest SKIEROWANY DO OSÓB DOROSŁYCH Z ZABURZENIAMI W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO w tym Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ zamieszkałych na terenie MIASTA WŁOCŁAWEK
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: LIPIEC – GRUDZIEŃ 2016 r.
PROGRAM PROJEKTU „SPOŁECZNIE AKTYWNI” :
1. Działania o charakterze edukacyjnym, poznawczym, integracyjnym i rekreacyjnym :
– 2- dniowa wycieczka RUCIANE NIDA – wyjazd edukacyjno-rekreacyjny „Hej Mazury jakie cudne”,
– piknik integracyjny w Osadzie Agroturystycznej Popowo
– piknik integracyjny w Agrofarmie Gołaszewo → uczestnikowi projektu towarzyszy jeden członek rodziny.
2. Działania warsztatowo-treningowe :
– warsztaty taneczne w Akademii Tańca,
– warsztaty teatralne Scenomania,
– warsztaty Fitness – Wzorcownia
– warsztaty Kuźnia Intelektu – Kafejka Taktyk w CK Browar B.
KRYTERIA PRZYJĘCIA:
1) pisemne zgłoszenie udziału w projekcie złożone w Środowiskowym Domu Samopomocy we Włocławku przy ul. Zapiecek 10 ,
2) diagnoza w zakresie zdrowia psychicznego potwierdzona zaświadczeniem/pisemną informacją wydaną przez lekarza psychiatrę lub neurologa załączona do złożonego zgłoszenia udziału w projekcie (zaświadczenie/informacja lekarska nie może być wydana wcześniej niż : w okresie 3 m-cy poprzedzających zgłoszenie do projektu w odniesieniu do osób przewlekle chorujących psychicznie oraz 6 miesięcy w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną ),
3) samodzielność i samoobsługa w zakresie podstawowych czynności życiowych.
4) rozmowa rekrutacyjna przeprowadzona przez zespół specjalistów terapeutów ŚDS.
Szczegółowych informacji udziela:
Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku, ul. Zapiecek 10, tel. 54 411 26 77.
UDZIAŁ W PROJEKCIE NIE PRZEWIDUJE ŻADNYCH OPŁAT