Nabór członków do zespołu roboczego – kampania “1% dla naszego regionu”

Rada działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biurem Współpracy Organizacjami Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego regionu do wzięcia udziału w zespole roboczym ds. 1 %.

Zespół będzie się składał z przedstawicieli Sejmiku NGO, pracowników Biura Współpracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wolnym wyborze a jego zadaniem będzie praca nad Kampanią “1% dla naszego regionu”, prowadzoną corocznie przez Urząd Marszałkowski.

Zaznaczyć należy, że liczba podatników, którzy przekazują część swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak i przekazywana kwota podatku z roku na rok systematycznie rośnie.

Włączmy się i wspólnie zadbajmy o to, aby środki z 1% pozostały w naszym regionie i służyły rozwojowi organizacji działających na jego terenie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do dnia 30.06.2016 r. na adres: ngo@kujawsko-pomorskie.pl
W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy);

2. uzasadnienie – czyli kilka zdań na temat dlaczego chciałby Pan/Pani uczestniczyć w pracach zespołu, ewentualnie gotowe pomysły na przyszłoroczną kampanię 1% dla naszego regionu”;

3. w tytule wiadomości należy podać informację “Nabór do zespołu roboczego 1% dla naszego regionu”.