Otwarty nabór kandydatów na stanowiska

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłasza otwarty nabór kandydatów na stanowiska:

  1. dyrektor biura LGD,
  2. specjalistę ds. projektów,
  3. głównego księgowego.

 

W załączeniu po podania/CV prosimy dołączyć:

  • ksero dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające wymagane dla danego stanowiska kwalifikacje i umiejętności,
  • list motywacyjny,
  • listy referencyjne.

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie (z dopiskiem „LGD – BIURO”).

Adres: Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku , ul. Żabia 12 A.

Dokumenty należy złożyć:

  • osobiście pod w/w adresem w godzinach: 8.00 – 16.00,
  • drogą pocztową.

 

Termin zakończenia naboru dokumentów: 24 czerwiec 2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

ogłoszenie o naborze kandydatów BIURO LGD Miasto Wlocławek