RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego – Unijne środki do zdobycia

Zapraszamy do aplikowania o dofinansowanie projektów w ogłoszonych przez zarząd województwa konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

  • Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Dofinansowanie w wysokości prawie 24 milionów złotych rozdysponujemy z udziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia a także instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego mogą się starać o środki na świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, organizację szkoleń i specjalistycznych kursów pozwalających zdobyć nowe kwalifikacje, a także realizację programów staży i praktyk zawodowych. Nabór wniosków odbędzie się między 20 czerwca a 4 lipca (szczegóły – http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=22).
  • Kształcenie zawodowe. Prawie 10 milionów złotych trafi na realizację projektów służących społecznościom szkół zawodowych. Wsparcie kierujemy m. in. na staże i praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami oraz poszerzanie oferty edukacyjnej. Skorzystają też nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy otrzymają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Kto może składać wnioski?
    Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
    Nabór wniosków ruszy 23 czerwca i potrwa do 7 lipca (szczegółyhttp://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=27).