Ty lub ktoś z bliskich Tobie osób ma problem z narkotykami? Szukasz rady jak znaleźć odpowiednią dla tej osoby pomoc?

Zadzwoń i umów się z terapeutą tel. nr: 56 622 62 14
Darmowe poradnictwo i terapie dla rodziców i osób używających środki psychoaktywne w poniedziałki od 13:30:-16:30;
Grupa wsparcia dla rodziców i bliskich we wtorki od 16:45-19:30;
Zajęcia odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu,Ul Żabia 12a, Włocławek; terapeuci z Torunia z Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa “Powrót z U”

http://powrotzutorun.blogspot.com/p/misja-stowarzyszenia.html