Głosowanie na propozycje do BO 2017 przedłużone!

Na prośbę mieszkańców, zostało przedłużone głosowanie na propozycje w ramach Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2017. Głosować można do 8 lipca włącznie w trojaki sposób: poprzez system do głosowania dostępny pod adresem https://wloclawek.budzet-obywatelski.org/glosowanie , poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, z dopiskiem: Budżet Obywatelski Włocławka 2017 oraz poprzez wrzucenie karty do głosowania do urn wystawionych w budynkach Urzędu Miasta Włocławek: Zielony Rynek 11/13 – Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Kościuszki 12, ul. 3 Maja 22. Kartę do głosowania można pobrać z serwisu: http://wloclawek.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania  lub ze strony http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/188/materialy-do-pobrania  W formie papierowej karty do głosowania są dostępne w budynkach Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, ul. 3 Maja 22, ul. Kościuszki 12. Można zagłosować tylko na jednej karcie i oddać maksymalnie trzy głosy na różne propozycje z jednego bądź kilku okręgów bez względu na to, w którym okręgu osoba głosująca zamieszkuje i którego okręgu dotyczy propozycja. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi we wrześniu