Sfinansowano z 1%? Jest rozporządzenie

To ważna informacja dla OPP. Wydano długo oczekiwane przepisy określające wymogi wobec materiałów reklamowych zachęcających do przekazywania 1% na rzecz OPP, a finansowanych z 1% podatku. Określono też wymogi wobec programów komputerowych. Więcej informacji na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1925041.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=11.07.2016