Tylko do 11 lipca sprawozdanie do Urzędu Skarbowego

11 lipca to w 2016 roku ostateczny termin przesłania do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, co jest obowiązkiem wszystkich zarejestrowanych stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe, które w wymaganym terminie nie złożą sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego, mogą zostać ukarane grzywną za wykroczenie skarbowe.  Szczegóły na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1924571.html