Dodatkowy nabór wniosków w programie „Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”. Oferty należy składać do 19 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie:

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1868,Dodatkowy-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-Sport-Wszystkich-Dzieci-lipiec-2016-r.html