Konkurs: Działanie 2.16 PO WER – Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER – ogłosiła konkurs pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie www.efs.kprm.gov.pl.