Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wczoraj we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności pożytku Publicznego. Frekwencja dopisała- było kworum. Posiedzenie poprowadziła Wiceprzewodnicząca Pani Anna Szafrańska, a rolę Protokolanta pełnił Pan Dominik Cieślikiewicz. Członkowie wydali pozytywną opinię w sprawie projektów uchwał:
-projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek oraz -projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018″.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne posiedzenie MRDPP tradycyjnie do centrum 5.09.b.r. na godzinę 15:45.

Treść projektów uchwał dostępna na stronie:

http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2372016-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-9-sierpnia-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-miasta-wloclawek-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-ustalenia-szcze/

http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2382016-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-9-sierpnia-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-miasta-wloclawek-w-sprawie-przyjecia-programu-wspieran/