Wypowiedz się w sprawie Programu Współpracy Gminy Miasto Włocławek z Organizacjami Pozarządowymi na 2017r.

Przypominamy, że jeszcze przez tydzień czekamy na propozycje i uwagi do Programu Współpracy Gminy Miasto Włocławek z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.
Wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres mkarbowska@um.wloclawek.pl lub pisemnie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego , przy ul. Kościuszki 12. Termin składania propozycji upływa 10 sierpnia.
Punktem odniesienia do ewentualnych propozycji i uwag może być „Program współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na rok 2016”, dostępny pod adresem:

http://www.bip.um.wlocl.pl/uchwala-nr-xix592016-rady-miasta-wloclawek-z-dnia-30-maja-2016-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-miasto-wloclawek-z-organizacjami-pozarzadowymi-ora/