Zapraszamy na X Turniej Koszykówki!

Kochasz koszykówkę? Jesteś zapalonym kibicem? A może niechętnie oglądasz mecze? Przyjdź i przekonaj sie ile emocji wzbudza gra w wykonaniu osób z niepełnosprawnością lub zgłoś swoja drużynę.

Europejski Tydzień SPORTU i X  TURNIEJ KOSZYKÓWKI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH i sprawnych  O Puchar PrzewodniczĄcego MIEJSKIEJ RADY SPORTU  Pana Andrzeja Persona

Termin imprezy: 10 września (sobota) 2016 roku godz. 9.30 – 13.30

Miejsce:  Hala Mistrzów OSiR we Włocławku

Udział w imprezie: w turnieju mogą startować drużyny chłopców oraz drużyny dziewcząt składający się z 8 -10 zawodników (niepełnosprawni , sprawni razem) + opiekun – trener oraz drużyny 50 + w „Grze do 5 podań”

System gry: „każdy z każdym”, ewentualnie systemem „pucharowym”

Przepisy gry: wg przepisów PZ Kosz,

Nagrody i wyróżnienia: puchary, dyplomy, nagrody i upominki indywidualne

Nagrody:  w konkursie dodatkowym ( rzuty za 3pkt)

Organizator :  Barbara Schwarz komórka 781-786-701 lub 782-500-052

Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA” we Włocławku ul. Chopina 10/12 ; e-mail Barbara Schwarz b.schwarz@wp.pl

 

ZAPRASZAMY