Zaproszenie na szkolenie z aktywistami z całego świata.

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej we współpracy z międzynarodową siecią światozmieniaczy ‘kanthari changemakers’ zaprasza aktywistów społecznych do udziału w międzynarodowym programie „Strength through Solidarity” (‘W solidarności siła’) – międzykontynentalnym partnerstwie, stworzonym w celu wypracowania uniwersalnego modelu wsparcia lokalnych, działaczy społecznych z czterech kontynentów: Europy, Azji, Afryki i Ameryki Płd.

Program skierowany jest do osób, działających na rzecz młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością, z defaworyzowanych dzielnic, osób dotkniętych przemocą itd.).

Cel: zbudowanie potencjału aktywistów (jak i zespołów, w ramach których działają) w zakresie: efektywnych technik komunikacji (także międzykulturowej) i PR, pozyskiwania funduszy, identyfikowania zasobów ludzkich i zarządzania nimi, edukacji pozaformalnej, korzystania z narzędzi potwierdzających nabyte kwalifikacje oraz narzędzi oddolnego lobbingu, tak aby uczestnicy programu mogli efektywnie wdrażać projekty na rzecz swoich grup docelowych, wymieniać się dobrymi praktykami z ich rówieśnikami z Polski, Europy i innych części świata.

Dla kogo?

Dla osób, które:
– nie potrafią stać obojętnie obok istniejącego problemu społecznego i działają aktywnie by go rozwiązać,
– porozumiewają się w języku angielskim lub też nie mają barier w komunikacji z innymi osobami, także tymi, które dopiero uczą się angielskiego i mówią w specyficznych dla swojej kultury dialektach

Dlaczego?
– wzmocnisz siebie (i Twój zespół) w realizowaniu wymarzonych społecznych projektów
– nawiążesz współpracę z partnerami z różnych stron świata, Europy jak i Pomorza, którzy mogą Cię wspierać na drodze społecznego rozwoju
– poznasz kluczowych, gdańskich interesariuszy wspierających zmiany społeczne i działających na rzecz ich wdrażania

Co miałbym/miałabym robić?
– z otwartą głową, aktywnie uczestniczyć w dwutygodniowym kursie dla 24 działaczy z Polski, Indii, Niemiec, Ugandy, Belgii, Tajlandii, Zimbabwe i Brazylii, który odbędzie się 10-24 września w Gdańsku.
– rozwijać rozpoczęte podczas kursu relacje z aktywistami z innych krajów, także przy użyciu dzięki specjalnie powstającego w tym celu portalu, łączącego społeczników z różnych stron świata
– z początkiem 2017 roku sprawdzić się jako trener i przekazać nabyte umiejętności innym gdańskim aktywistom, którzy także działają na rzecz swoich lokalnych społeczności

Warunki udziału w projekcie:

Odpowiedz na pytania:
a) jaki problem społeczny nie daje ci spokoju? (po polsku)
b) co zrobiłeś/zamierzasz zrobić by go rozwiązać? (po polsku)
c) nagraj 30 sekundowy filmik, w którym uzasadnisz motywację udziału w programie (po angielsku)

Wszystko gotowe? Wyślij maila na adres: t.kozakiewicz@irse.pl . Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Na zgłoszenia czekamy do 5 sierpnia 2016.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronach:

http://www.irse.pl/4/23/realizowane-projekty/strength-through-solidarity