MKiDN. Nabór wniosków na wizyty studyjne

Trwa nabór na Wizyty Studyjne w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – część “a” dla Programu “Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej”.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zachęca do udziału w konkursie w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej – część „a” na wizyty studyjne.

Więcej informacji na stronie:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/1989179.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_najwa%C5%BCniejsze&utm_medium=email&utm_campaign=12.09.2016

images