Wczoraj w Centrum odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na posiedzeniu było dwunastu, spośród piętnastu Członków Rady. Posiedzenie uważamy za bardzo owocne: Jerzy Chudzyński został wybrany Przewodniczącym Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego , a Dominikowi Cieślikiewiczowi powierzono rolę  Sekretarza. Gratulacje! Podczas posiedzenia nowy Sekretarz wyszedł z propozycją zmniejszenia opłat dla organizacji pozarządowych za rozwieszanie plakatów na słupach Ośrodek Sportu i Rekreacji Włocławek oraz stworzenia strony internetowej i kampanii reklamowej, zachęcającej lokalne NGO do publikowania swoich pomysłów i dzielenia się nimi, a regionalne firmy do wspierania wspomnianych inicjatyw. Całość miałaby powstać przy okazji debaty II sektora (biznes) z III sektorem (org. pozarządowe).  Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 17 października.