Nowy wzór umowy o dotacje

3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzające m.in. nowy wzór tzw. umowy dotacyjnej, czyli umowy na realizację zadań publicznych, zlecanych organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non-profit przez samorządy. Marcin Dadel objaśnia jej najważniejsze zapisy na stronie:

http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1987987.html