W czwartki zapraszamy na bezpłatne porady Konsultanta ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Organizacji Pozarządowych Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu poszerza swoją ofertę.

W każdy czwartek od 16:00-18:00 w Centrum  do Państwa dyspozycji będzie Konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG.

Anna Jóźwiak od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: EFS, POKL, IW Equal, EFRR, EOG, Kultura, Edukacja i inne. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultu ry, ekologii, badań socjologicznych.

Doradzać będzie w zakresie:

  • Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)
  • Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji
  • Konsultacje założeń projektowych ( cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)
  • Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych
  • Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne
  • Sprawozdawczość projektowa
  • Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich