Ogłaszamy II edycję stypendiów sportowych w ramach Funduszu Natalii Partyki!

Wnioski do 23 września.

Kto może zostać stypendystą Funduszu Natalii Partyki?

Osoby w wieku 17-22 lata, które osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej, we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich i spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

  1. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o dochodzie gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1295,00 zł (dochód netto).
  2. mają orzeczoną niepełnosprawność.

Więcej na: http://www.fundusznataliipartyki.pl/konkurs-stypendialny/