Podsumowanie akcji Banku Żywności

Akcja Banku Żywności zakończyła się wielkim sukcesem, dzięki zaangażowaniu wielu Wolontariuszy oraz sprawnej komunikacji i organizacji Pani Krystyny Marszałek Michalskiej.  Przepięknie dziękuję Wolontariuszom z Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz z opiekunką Danutą Galczak, z zespołu Szkół Chemicznych, Liceum Marii Konopnickiej, Gimnazjum nr 14, Państwowej Wyszszej Szkoły Zawodowej oraz z Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych “Eurointegracja”.

“O prawdziwym bogactwie świadczy to, ile ktoś może dać innym.” (T.Harv Eker)

Nasz wynik to 938 kilogramów żywności, która po podzieleniu wspomogła 72 najbardziej potrzebujące rodziny z Włocławka.  Paczki odbierane są z dwóch punktów m.in. z Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.