Przygotowania do akcji Fundacji DKMS w toku. Dziękuję za pomoc!

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz

przez to kim jest i nie przez to, co ma, lecz

przez to, czym dzieli się z innymi.” /Jan Paweł II/

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

serdecznie dziękuje

Prezesowi Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z o.o. we Włocławku

Panu Andrzejowi Stasiakowi

za bezinteresowną pomoc

na rzecz Akcji DKMS “Dni Dawców Szpiku” 17-18 września 2016 roku.

Zgoda na bezpłatne wywieszenie plakatów we wszystkich autobusach

zbliża nas do znalezienia “bliźniaka genetycznego” dla Maćka Łopatowskiego.

Z wyrazami szacunku, mając nadzieję na dalszą współpracę

                                                                                                                                                HonorataMaj

Dyrektor

Włocławskiego Centrum Organizacji

Pozarządowych i Wolontariatu