Spotkanie z żywą książką pn.”Prawdy i mity ze Śródmieścia i Zawiśla”. Zapraszamy!

ZAPRASZAMY na spotkanie z żywą ksiażką- Andrzejem Winiarskim.
Temat:
“Prawdy i mity ze Śródmieścia i Zawiśla”
Miejsce:
Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Czas:
09.09.16 / tj. piątek/ godzina 15:00
Inspiracją do zorganizacji spotkania jest potrzeba integracji trzeciego sektora ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Seniorów oraz przełamywanie barier, stereotypów oraz mitów dotyczących historii Włocławka.
 Cel:
* Integracja sektora pozarządowego.
* Wzrost świadomości historycznej i kulturowej Uczestników /Zaproszenie do dialogu osoby, które przechowują w pamięci fakty, ciekawostkii, anegdoty dotyczące dawnego Włocławka/.
* Animowanie lokalnego rozwoju, na rzecz aktywizacji środowisk seniorów.
Spotkanie jest bezpłatne i otwarte.