Spotkanie otwarte z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

ZAPRASZAMY
dr Adam Bodnar
zaprasza
organizacje społeczne
na spotkanie konsultacyjne we Włocławku
3 listopada 2016 r., w godz. 10.30 – 12.45
Sala konferencyjna Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a
Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o prawach obywatela w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych.
Na spotkaniu, w bezpośredniej rozmowie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będzie możliwość poruszenia i wspólnego zdefiniowania najważniejszych problemów dotyczących przestrzegania praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu.
Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.
Na spotkanie można się zgłosić:
za pośrednictwem formularza: https://www.rpo.gov.pl/formularz/?q=rejestracja-kujawsko-pomorskie
mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl
lub telefonicznie: (22) 55 17 985
Zgłoszenie udziału ułatwia nam organizację spotkania, dlatego bardzo nam na nim zależy.
Przesłanie zgłoszenia oznacza, że już na Państwa czekamy.
Nie jest potrzebne żadne dodatkowe potwierdzenie.
Jeśli macie Państwo pytania, prosimy pisać: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl