Szkolenie – „Realizacja zadań publicznych po wprowadzeniu nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań.”

Serdecznie zapraszamy w imieniu Pana Prezydenta Miasta Włocławek na bezpłatne szkolenie „Realizacja zadań publicznych po nowelizacji z dnia 17 sierpnia 2016 r. związanej z wprowadzeniem nowych wzorów ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania tych zadań”.

Czas: 

24 października 2016 roku, w godzinach 9.30-14.30

Miejsce: 

w sali konferencyjnej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku przy ul. Żabiej 12a.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujący zadania publiczne na terenie gminy Miasta Włocławek oraz biorący udział w wypracowywaniu programu współpracy organizacji pozarządowych z JST, członków rad działalności pożytku publicznego z ramienia organizacji pozarządowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wytyczne w zakresie poprawnego przygotowywania oraz sprawozdania zadania publicznego, realizowanego po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Proszę o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 20.10.2016 r. drogą elektroniczną (zdrowie@um.wloclawek.pl lub mkarbowska@um.wloclawek.pl) lub drogą telefoniczną (54 414 43 87 lub 54 414 44 61)

Szcegółowy program szkolenia:

 1. omówienie poszczególnych zapisów:
  1. ofert, w tym uszczegółowienie następujących zagadnień:
   1. działalność odpłatna/nieodpłatna
   2. cel/cele realizacji zadania publicznego
   3. rezultaty
   4. harmonogram
   5. budżet zadania publicznego
   6. źródła finansowania zadania publicznego
   7. informacja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania
   8. inne informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty
   9. oświadczenia pod ofertą
  2. umów
  3. sprawozdań z realizacji zadania publicznego
 2. jak po nowelizacji rozliczać:
  1. rezultaty (monitoring i źródła potwierdzające osiągnięci rezultatów)?
  2. wkład własny (osobowy, rzeczowy, finansowy)?

      3. wymogi dotyczące załączników w nowych ofertach, umowach
i sprawozdaniach

Prowadzący:

Paweł Werbowy – teoretyk i praktyk. W świecie III sektora od 2003 r – z Jednostkami Samorządu Terytorialnego współpracuje od 2006 r.:

 • koordynator (projekty edukacyjne, z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, przedsiębiorczości),
 • ekspert (oceniający wnioski m.in. w FIO przy MRPiPS, PO KL 2007-2013, RPO WP 2014-2020; wdrożeń w JST dokumentów strategicznych, zarządzeń, rozporządzeń i innych),
 • doradca w JST z zakresu wprowadzania instrumentów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi (pożyczki, gwarancje regranting, budżet obywatelski, „małe granty”,  inicjatywa lokalna, dotacja inwestycyjna)

pomysłodawca wielu przedsięwzięć i projektów z zakresu realizacji zadań publicznych dla wielu organizacji pozarządowych i JST w różnych dziedzinach.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia udziału w szkoleniu do dnia 20.10.2016 r. drogą elektroniczną (zdrowie@um.wloclawek.pl lub mkarbowska@um.wloclawek.pl) lub drogą telefoniczną (54 414 43 87 lub 54 414 44 61)