Podsumowanie akcji “Dodaj Świętom Smaku”

Akcja Banku Żywności  po raz kolejny zakończyła się wielkim sukcesem, dzięki zaangażowaniu wielu Wolontariuszy oraz sprawnej komunikacji i organizacji Pani Krystyny Marszałek Michalskiej- koordynatorki akcji.  Serdecznie dziękujmy wszystkim wolontariuszom biorącym udział w akcji.

“Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”
– Martin Luther King Jr.

Łącznie w ciągu całego weekendu udało się zebrać 2379,92 kg. żywności.Paczki przygotowane z zebranych produktów trafią przed świętami do najbardziej potrzebujących osób i rodzin z naszego terenu.


Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę – darczyńcom, wolontariuszom, opiekunom Szkolnych Klubów Wolontariackich oraz sklepom na terenie, których odbyła się zbiorka.

Dzieląc się z drugim człowiekiem, uruchamiamy łańcuch dobroci, która wcześniej czy później do nas powróci, bo dobro ma wielką MOC!

 

imag0571

imag0568

20161128_141942 20161128_142041