Już jest ! Konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Informujemy, że Zarządzeniem Nr 346/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2016 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Poniżej zamieszczamy link, pod którym można znaleźć ww. zarządzenie.

Przypominamy, że obowiązują już nowe wzory ofert.  Można go znaleźć na stronie internetowej   www.wloclawek.pl   menu: Dla mieszkańców   –      organizacje pozarządowe    –    otwarte konkursy ofert    –   formularze, dokumenty konkursowe      –     Nowe wzory dokumentów do pobrania:

Załącznik nr 1 (oferta)

wzor-oferty-zal-nr-13