Nie chowaj się w dziupli :) Przyjdź na dyżur członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i podziel się problemem.

Działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł? A może nie potrafisz rozwiązać jakiegoś problemu? Pomoże ci Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Jej członkowie dyżurują dwa razy w miesiącu w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery pożytku publicznego. Pomaga też rozstrzygać ewentualne spory pomiędzy organizacjami pozarządowymi a miastem.

Wiemy, że członkowie wielu stowarzyszeń mają głowy pełne pomysłów. Niektóre warto wcielić w życie. Wszystkie propozycje i uwagibędą przez radę omawiane, a później przedstawiane prezydentowi.

Z członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego można spotkać się już jutro (tj. w środę , 9 listopada) od 16.00 do 17.00, pokój nr 4, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. Dyżur pełnić będzie pan Jerzy Chudzyński -przewodniczący MRDPP z PTTK oraz pan Jan Schwarz Członek MRDPP – Prezes Zarządu Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA.