Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy  Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na ul. Żabią 12 a w dniu 10 listopada  2016 r. o godz. 14.30 na spotkanie, na którym zostanie omówiony projekt uchwały w sprawie  wysokości opłat  za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń  sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej  pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji.