SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROGRAMU ERASMUS+ MŁODZIEŻ

Serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje oraz osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne nt. Programu Erasmus + Młodzież

Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży.

Przedstawione informacje będą dotyczyły:

  • organizacji wymian międzynarodowych,
  • wolontariatu europejskiego,
  • międzynarodowych inicjatyw młodzieżowych;
  • mobilności pracowników młodzieżowych i nauczycieli (staże zagraniczne, seminaria, szkolenia),
  • organizacji debat i konferencji młodzieżowych wraz z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej,

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, młodzieży, nieformalnych grup młodzieżowych oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą.

Rejestracja

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 listopada w Centrum Organizacji Pozarządowych we Włocławku, ul Żabia 12a. Rozpoczęcie o godz. 15:00

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Spotkanie prowadzi konsultant regionalny  rekomendowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus +.Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmowane są w terminach do 17.11.2016  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://goo.gl/forms/KlMv0V1sFK7J6x0c2 .

Program spotkania

  1. Powitanie i wprowadzenie do Programu Erasmus + 2014 – 2020
  2. Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież

– Mobilności edukacyjne – wymiany młodzieży, wolontariat europejski, mobilności osób pracujących z młodzieżą

  1. Przerwa
  2. Przedstawienie Akcji w Programie Erasmus + Młodzież

– Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe i partnerstwa strategiczne

– Rozwój polityki młodzieżowej – krajowe i międzynarodowe spotkania młodzieży

  1. Rejestracja w bazie ECAS, URF i PIC oraz omówienie przykładowego wniosku

 

Konsultant regionalny

Anna Leszczyńska
e-mail: anna.leszczynska@wiatrak.org.pl
tel.: 509 433 288