Spotkanie poświęcone Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 7 listopada 2016 r. organizacje pozarządowe wzięły udział w spotkaniu poświęconym Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu poprowadziła Pani Anna Jóźwiak która od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu projektami finansowanymi ze „środków unijnych” w tym między innymi: EFS, POKL, IW Equal, EFRR, EOG, Kultura, Edukacja i inne. Specjalizuje się w projektach z zakresu rynku pracy, kultury, ekologii, badań socjologicznych. Obecnie pełni również funkcje Dyrektora biura Lokalnej Grupy Działania.

20161107_155041