Ważne! Mamy projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju!

To może być najważniejszy akt prawny dla III sektora w Polsce od uchwalenia ustawy o działalności pożytku. Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ma datę 31 października 2016 r. Centrum wystartuje 1 lutego 2017 r. – czyli za dwa miesiące! To bardzo ambitna data, zakładając że Rząd rzeczywiście chce (tak jak deklaruje) skonsultować projekt ze środowiskiem organizacji pozarządowych.