Włocławscy wolontariusze otrzymają certyfikaty

Grupa 21 wolontariuszy, w tym 2 z Włocławka otrzymała międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje miękkie zdobyte i szlifowane przez nich podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki wykorzystaniu Modelu LEVER – innowacyjnego narzędzia do walidacji efektów wcześniej nabytej wiedzy oraz wsparciu tutorów i asesorów wolontariusze przekonali się, jak cenne dla ich przyszłości jest doświadczenie zdobywane w trakcie wolontariatu.

Oficjalne wręczenie certyfikatów dla naszych wolontariuszy odbędzie się 5 grudnia we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w ramach Obchodów Dnia Wolontariusza. 

Model LEVER w praktyce

W testowanie Modelu LEVER w Polsce zaangażowani byli tutorzy i asesorzy – przeszkoleni przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, którzy wspierali wolontariuszy w trakcie całego procesu certyfikacji. Każdy z wolontariuszy biorących udział w procesie przygotował swoje portfolio – opis posiadanych doświadczeń, wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

Na podstawie zgromadzonych materiałów, spotkań z wolontariuszami oraz dzięki wykorzystaniu dodatkowych narzędzi przygotowanych w trakcie projektu LEVER, asesorzy dokonywali oceny kompetencji wolontariuszy.

Spośród 13 kompetencji LEVER wolontariusze wybrali od 3 do 5, które zdecydowali się sprawdzić i ocenić. Najpopularniejsze były kompetencje takie jak zarządzanie różnorodnością oraz interkulturowością, organizowanie i planowanie, zaangażowanie, przywództwo oraz komunikacja.

W sumie asesorom LEVER udało się ocenić 21 osób z 12 różnych organizacji z całej Polski. Osoby biorące udział w procesie certyfikacji otrzymały oficjalne certyfikaty w języku polskim i angielskim, wydane przez Fundację Dobra Sieć.

Jak oceniają projekt uczestnicy?

– Mówiąc o Projekcie LEVER należy pamiętać, że niezwykle istotna jest dobra współpraca tutora z asesorem – bez niej przejście całego procesu nie byłby możliwe. Przepływ informacji w tym projekcie jest kluczowy – mówi jedna z asesorów, Honorata Maj, dyrektorka Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

– Przyjazna atmosfera oraz szczerość podczas rozmów z wolontariuszami wpływają na właściwą ocenę ich kompetencji. Dzięki temu poznałam odczucia oraz ocenę samych wolontariuszy. Okazało się, że mają oni zaniżoną samoocenę i postrzegają wolontariat jako coś, czym nie należy się chwalić. Tym bardziej cieszyła mnie możliwość docenienia ich pracy. Wolontariusze, z którymi miałam możliwość spotkań, byli absolutnie wyjątkowi. Zarówno Ewa, jak i Emil spełniają się i rozwijają poprzez wolontariat i nie jest to tylko chwilowa przygoda w ich życiu. Są wytrwali, systematyczni i stawiają sobie wciąż nowe wyzwania, a równocześnie pod pewnymi względami są bardzo zwyczajni – mają swoje pasje jak sport czy muzyka – kontynuuje pani Honorata.

– Mam ogromną nadzieję, że zdobycie certyfikatu w tym projekcie, pomoże im poczuć się osobami wyjątkowymi oraz ułatwi im zdobycie wymarzonej pracy – dodaje.

Osobom biorącym udział w certyfikacji, projekt uświadomił ich mocne strony. Wiele osób przekonało się, że wolontariat jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale inwestycją w siebie i swoje umiejętności. Dzięki rozwijaniu swoich zainteresowań wolontariusze mogą równocześnie kształtować swoje kompetencje miękkie, które w dzisiejszych czasach są coraz bardziej doceniane przez pracodawców.

– Bardzo pomogły mi rozmowy z tutorem. Uświadomiłam sobie, że z pozoru proste czynności, które na co dzień wykonuję, takie jak zorganizowanie zbiórki pieniędzy czy przejazdu grupy z jednego do drugiego miasta, wymaga konkretnych umiejętności, takich jak np. organizacja i planowanie. Bardzo cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym projekcie i uświadomić sobie, co jest moją mocną stroną – mówi jedna z certyfikowanych wolontariuszek.

Rozwój Modelu

Na początku 2017 r. Model LEVER będzie udoskonalany, aby w przyszłości mógł być wykorzystywany przez wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i wolontariuszy. Osoby, które chciałyby być informowane na bieżąco o rozwoju narzędzia, zapraszamy do śledzenia informacji na stronie.

***

O projekcie

Projekt LEVER został stworzony po to, aby pomóc wolontariuszom w walidacji kompetencji miękkich zdobytych przez nich w trakcie wykonywania działań społecznych oraz zachęcić pracodawców do uznawania tych kompetencji i doświadczenia wolontariackiego za wartościowe, przydatne w pracy odpłatnej i dające szansę na rozwój kariery zawodowej.

W ramach projektu opracowany został Model LEVER – proces walidacji kompetencji wolontariuszy, dzięki któremu wolontariusze mogą uzyskać międzynarodowy certyfikat potwierdzający poziom posiadanych kompetencji miękkich, który pozwoli wzbogacić ich profil i CV.

W sierpniu, 23 osoby przeszły szkolenie na certyfikowanych Tutorów i Asesorów projektu LEVER. Ich zadaniem jest wsparcie wolontariuszy w procesie certyfikacji oraz ocena ich kompetencji.

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2004877.html