Zapraszamy na szkolenie: Pozyskiwanie środków na działalność w obszarze Ekonomii Społecznej

Program szkolenia zrealizowanego w ramach projektu pn. „Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej”

Nazwa szkolenia: Pozyskiwanie środków na działalność w obszarze ES

Miejsce:  Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Ul. Żabia 12a, Włocławek

Termin: 18.11.2016 / osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pod nr telefonu: 054 416 62 60

Trener:  Magdalena Waloch

Godzina 18.11.2016r.    

 

10.00-11.30 Źródła podstawowe finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej:  wkłady, udziały, środki na wyposażenie stanowiska pracy.

Działalność gospodarcza prowadzona przez podmioty ekonomii społecznej

11.30-11.40 Przerwa kawowa
11.40-13.10 Pozabudżetowe źródła finansowania projektów PES.

Budżetowe źródła finansowania projektów PES

13.10-13.30 Obiad
13.30-15.00 Pozyskiwanie środków z instytucji publicznych: dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON, refundacja składek ZUS  dla spółdzielni socjalnej
15.00-16.00 Fundraising  –  jako narzędzie pozyskiwania środków na działalność statutową PES