Konsultacje lekarskie dla osób chorych i zdrowych

Polska Unia Obrońców Życia (1991) broni zdrowia i życia “osoby ludzkiej w każdym stadium rozwoju, choroby  i starzenia się” (statut) i w piątek 9 grudnia 2016 roku w czasie 1 godziny od godziny 17,00 do godziny  18,00 w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ulicy Żabiej 12a organizuje konsultacje lekarskie dla osób chorych i zdrowych, które rozpocznie doświadczony lekarz specjalista i autor prac habilitacyjnych Jan Eugeniusz Malinowski.

Prawa Pana Stworzyciela są proste, oczywiste i konsekwentne.