Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością

“Kiedy byłem niedawno w centrum
handlowym, podjechał do mnie na rowerku chłopczyk. Przez
chwilę oglądał mój wózek i… po chwili spytał: „Dasz pojeździć?”. Zadał to pytanie bez jakichkolwiek zahamowań i uprzedzeń. I takiego postępowania i zachowania życzę wszystkim, którzy się z nami kontaktują. Wolno pytać. Rozmawiać.
Komunikować się. Żartować…”- napisał Piotr Pawłowski
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji we wstępie do publikacji

“Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”.

Warto pytać, czytać i rozmawiać.

This slideshow requires JavaScript.