Konferencja: “Dialog dla Autyzmu w Europie”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Fundacji SYNAPSIS „Dialog dla Autyzmu w Europie” 8 czerwca w Warszawie.

W większości krajów Europy osoby w spektrum autyzmu uzyskują wsparcie odpowiednie do swoich potrzeb jedynie do czasu ukończenia szkoły. W okresie wchodzenia w dorosłość i w późniejszym życiu dorosłym brakuje dla nich rozwiązań systemowych w dostępie do edukacji, psychoedukacji oraz wsparcia w samodzielnym życiu. Tak jakby autyzm był zaburzeniem, z którego można wyrosnąć.

Z tym problemem mierzyliśmy się podczas projektu „Train the Trainers – edukacja dla włączenia społecznego i zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” wraz z partnerami: stowarzyszeniem Latvijas Autisma Apvienība z Łotwy oraz AS Mentoring Ltd z Wielkiej Brytanii.
Podczas czerwcowej konferencji zaprezentujemy efekt naszej pracy – program innowacyjnych 3-modułowych szkoleń dla osób, które pracują z dorosłymi z autyzmem.

Więcej o konferencji przeczytacie tu: 
www.konferencja-erasmus.synapsis.org.pl
Obowiązują zapisy poprzez formularz rejestracyjny: https://bit.ly/2Fnowng
Zapisy trwają do 20 maja!
Udział w konferencji jest bezpłatny!

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą z dorosłymi z ASD, psychologów, andragogów, terapeutów, trenerów umiejętności społecznych, trenerów pracy, asystentów osób z niepełnosprawnościami, pracowników środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, pracodawców.

PROGRAM

Część I
9:40 – 10:00 Rejestracja gości
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji, przywitanie gości
10:10 – 10:40 Prezentacja Partnerów Projektu: Fundacja SYNAPSIS, Polska – Krzysztof Rataj, AS Mentoring Ltd., Wielka Brytania – David Perkins, Latvijas Autisma apvienība, Łotwa – Līga Bērziņa
10:40 – 10:55 Profesjonalne wsparcie osób z autyzmem. Cele i założenia szkoleń dot. pracy z dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – Maria Wroniszewska (Fundacja SYNAPSIS)
10:55 – 11:25 Zrozumieć autyzm. Jak pracować z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Międzynarodowe programy szkoleniowe – Renata Werpachowska (Fundacja SYNAPSIS)
11:25 – 11:40 Przerwa kawowa

Część II
11:40 – 12:25 Prezentacja wybranych zagadnień z trzech modułów szkoleniowych: Porozumiewanie się jako droga do budowania pozytywnej relacji z dorosłymi osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Anna Szostak, Magda Stefańska, Joanna Burgiełł (Fundacja SYNAPSIS)
12:25 – 13:10 Prezentacja wybranych zagadnień z trzech modułów szkoleniowych: Integracja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na otwartym rynku pracy – David Perkins (ASM)
13:10 – 14:00 Lunch

Część III
14:00 – 14:45 Prezentacja wybranych zagadnień z trzech modułów szkoleniowych:
Przejście do dorosłości u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – Līga Bērziņa (LAA)
14:45 – 15:00 Przerwa kawowa
15:00 – 16:00 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli partnerskich organizacji i zaproszonych gości.

 

Źródło: http://konferencja-erasmus.synapsis.org.pl/