Konkurs Fundacji “Wawel z Rodziną”

Wystartował konkurs Fundacji „Wawel z Rodziną”, w którym w ramach nagrody na rozdysponowanie czeka pula środków finansowych. Instytucje zajmujące się pracą z dziećmi mogą zdobyć dofinansowanie na realizację nowoczesnych projektów edukacyjnych. Wystarczy, że zgłoszą swój pomysł na to, jak w innowacyjny sposób rozwijać zainteresowania, pasje i talenty dzieci.

O dofinansowanie mogą aplikować: 
– organizacje pozarządowe, lub
– instytucje publiczne takie jak: szkoła publiczna (podstawowa, gimnazjum, liceum, technikum, publiczne szkoły artystyczne),ogniska pracy pozaszkolnej,młodzieżowy dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej w ramach zadań z zakresu pomocy i rozwoju dla dzieci, placówki opiekuńczo -wychowawcze opieki całodobowej i opieki dziennej
zajmujące się pracą z dziećmi.

Minimalna wysokość dofinansowania będzie wynosić 5.000 zł. 
Budżet konkursu jest uzależniony od kwoty zebranej przez Fundację “Wawel z Rodziną” w akcji “Serce Rośnie”

Wnioski można składać do 6.06.2018 r. 
Szczegóły na https://program.fundacjawawel.pl/