Oddział Rejonowy PCK we Włocławku dba o higienę jamy ustnej dzieci w szkołach podstawowych

Dzięki współpracy z firmą Colgate-Palmolive w terminie od maja 2018 r. do czerwca 2018 r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzi akcję polegającą na wykonywaniu prelekcji edukacyjnych z zakresu higieny jamy ustnej dla dzieci w szkołach podstawowych w klasach 1-3.
Głównym założeniem projektu jest edukacja dzieci na temat zasad prawidłowej higieny jamy ustnej połączona z praktycznym wykorzystaniem pozyskanej wiedzy.
Akcją objętych zostanie 800 dzieci z terenu miasta Włocławek.

Obecnie skończono pierwszą część prelekcji, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 14. Druga część prelekcji przeprowadzona zostanie w czerwcu 2018r.