Przedłużono termin składania wniosków do konkursu “Wolontariat w akcji”

Szanowni Państwo !

W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe  z  naszego województwa  do wzięcia udziału  w  dorocznym  Konkursie „WOLONTARIAT W AKCJI”, którego podsumowanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018r. podczas  XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.                                                               W tym roku  na spotkanie przedstawicieli NGO zapraszamy do Włocławka, gdzie organizatorem wydarzenia jest Fundacja „ Samotna Mama”.

Termin nadsyłania wniosków został przedłużony do dnia 28 maja 2018r.

Wnioski wraz z załącznikami można składać poprzez:

  • dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną – do godz. 24.00 w dniu 28.05.2018r. decyduje data stempla pocztowego) na adres:

    Fundacja „Samotna Mama”  ul. Okrężna 21  87-800 Włocławek   z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”

 

Pełna aplikacja konkursowa jest dostępna na:

– stronie internetowej Organizatora : www.fundacjasamotnamama.org, w zakładce Forum 2018 ;

– na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka: Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

– na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku  – Aktualności