Spotkania konsultacyjno-warsztatowe Budżetu Obywatelskiego

Do piątku 25 maja w godzinach od 8.00 do 18.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  prowadzone są spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Na spotkaniach przybliżane są idee Budżetu Obywatelskiego i szczegóły tegorocznej, siódmej edycji.

W konsultacjach wzięły już udział niektóre szkoły średnie oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do udziału!

Podobnie jak w latach ubiegłych, w serwisie internetowym Urzędu Miasta funkcjonuje specjalna zakładka z informacjami dotyczącymi BO 2019: www.wloclawek.pl. Została też uruchomiona strona: bo.wloclawek.eu.

Jakie kwoty będą do dyspozycji mieszkańców w ramach siódmej edycji bo, czyli Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019?

Łącznie do rozdysponowania są 4 000.000 złotych. Nowością jest wyodrębnienie puli ogólnomiejskiej z kwotą 1 000.000 złotych. Na propozycje okręgowe kwota do rozdysponowania to 3 000.000 złotych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, jest 7 okręgów z przypisanymi do nich maksymalnymi kwotami: Zazamcze – 600 000,00 zł; Małe Południe – 600 000,00 zł; Duże Południe – 300 000,00 zł; Śródmieście – 600 000,00 zł; Kazimierza Wielkiego – 400 000,00 zł; Michelin – 300 000,00 zł; Zawiśle – 200 000,00 zł.

Każdy mieszkaniec Włocławka, który ukończył 16 lat może wziąć udział w edycji budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Zgłaszający może złożyć więcej niż jedną propozycję do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019. Obowiązuje zasada, że każdą z propozycji należy złożyć na osobnym formularzu. Należy też pamiętać, że ta sama propozycja nie może być zgłoszona do dwóch puli środków. Wybór puli, do której propozycja zostaje zgłoszona (ogólnomiejska lub okręgowa), należy do zgłaszającego.

Czy mieszkaniec może składać propozycję dotyczącą okręgu, w którym nie mieszka? Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku. Ta sama zasada, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, dotyczy również głosowania.

Zgłaszanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019 odbywać się będzie od dnia 21 maja do dnia 15 czerwca 2018 roku. Weryfikacja propozycji oraz ogłoszenie listy propozycji nastąpi do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie od dnia 20 sierpnia do dnia 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 28 września 2018 roku.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019 prosimy o kontakt: e-mail: budzet.obywatelski@um.wloclawek.pl, telefon: 54 414 43 55 (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30, wtorek od 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00).