Szkolenie z RODO już za nami

W dniu 21 maja 2018 roku 42 przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych uczestniczyło w szkoleniu na temat ochrony danych osobowych w świetle RODO.

Prelegent zapoznał uczestników z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przybliżone zostały im podstawowe pojęcia oraz zasady i procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa unijnego.

Dziękujemy za tak liczne przybycie.