Terminy sprawozdań dla NGO w 2018

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, organizacje pozarządowe dokonały już podsumowania roku poprzedniego – sporządziły sprawozdania. Formalnie musiały to zrobić do końca marca. Był to jednak tylko pierwszy etap. Prawdziwy finał pozarządowej sprawozdawczości przypada na maj i czerwiec, dlatego w najbliższych tygodniach skupimy się na tym temacie. Zaczynamy od przypomnienia dat, których bezwzględnie należy się trzymać.

Organizacje pozarządowe muszą wysyłać co roku swoje sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (w 2018 r. za 2017 r.). Powinny to robić niezależnie od tego, czym się zajmują i jak duże mają roczne budżety. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą lub mają status organizacji pożytku publicznego, mają więcej obowiązków sprawozdawczych. Sprawozdania finansowego nie sporządzają tylko NGO, które prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Dwa marcowe obowiązki: sporządzenie i wysłanie deklaracji CIT-8 do urzędu skarbowego oraz sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej powinniśmy mieć już za sobą (termin upłynął 31 marca). Przed nami kolejne etapy: zatwierdzanie i wysłanie sprawozdań w odpowiednie miejsce. Zobacz na infografice, kiedy należy to zrobić w 2018 r.

Źródło: http://poradnik.ngo.pl/