Wykład w Centrum

Doświadczony lekarz specjalista warszawskiej i kujawskiej części 27-letniego ośrodka zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski w środę 9 maja 2018 roku w czasie od godziny 17,00 do godziny 18,00 w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wygłosi wykład Miód szkodzi. W środę 6 czerwca 2018 roku przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich Jan Eugeniusz Malinowski proponuje wykład Kawa to trucizna.