Zaproszenie na Seminarium: Innowacyjne metody pracy z nieletnimi na przykładzie projektu “Trampolina”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus  serdecznie zapraszają  przedstawicieli placówek o charakterze resocjalizacyjnym oraz wszystkie osoby zainteresowane aktywnym włączeniem społecznym młodzieży objętej nadzorem kuratorskim lub umieszczonej w ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych na seminarium: Innowacyjne metody pracy z nieletnimi na przykładzie projektu “Trampolina”, które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 roku o godz. 10.00 w sali nr 50 (Vp.) budynku Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy ul. Okrzei 94 A.

Podczas obrad uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z wystąpieniami prelegentów poświęconymi formom resocjalizacji młodzieży, zachowaniom ryzykownym, patologiom społecznym, środkom wychowawczym, innowacyjnym metodom pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz działaniom realizowanym w ramach projektu „Trampolina”.
Program seminarium:

Program Seminarium Innowacyjne metody pracy z nieletnimi