Wyniki konkursu FIO 2018

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opublikował wyniki programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. W tegorocznej edycji FIO organizacje złożyły 2789 ofert.

O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 4 priorytetów:

I. Małe Inicjatywy (konkurs na operatorów regrantingu)
II. Aktywne Społeczeństwo
III. Aktywni Obywatele
IV. Silne Organizacje Pozarządowe.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert: 26 w priorytecie I, 351 w priorytecie II, 119 w priorytecie III oraz 43 w priorytecie IV.

Punktacja dla każdego Priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez Generator Ofert.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 maja 2018 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

  • Lista rankingowa Priorytet 1 – pobierz PDF XLS
  • Lista rezerwowa Priorytet 1 – pobierz PDF XLS
  • Lista rankingowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS
  • Lista rezerwowa Priorytet 2 – pobierz PDF XLS
  • Lista rankingowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS
  • Lista rezerwowa Priorytet 3 – pobierz PDF XLS
  • Lista rankingowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS
  • Lista rezerwowa Priorytet 4 – pobierz PDF XLS
  • Lista Ofert negatywnych merytorycznie – pobierz PDF XLS

Źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/