Zaproszenie na spotkanie

Włocławski Instytut Spraw Publicznych serdecznie zaprasza w dniu 14.06.2018 r.  w godzinach 17:00 do 18:00 do siedziby  Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku przy ul. Żabiej 12a na spotkanie  dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ( bez względu na jego stopień tj. I, II i III grupa inwalidztwa) którzy są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego i nie korzystały z tego tytułu z ulgi rehabilitacyjnej za 2017 rok . Na spotkaniu zostaną przekazane informacje jak skorzystać z tej ulgi i uzyskać zwrot podatku (410 PLN) a także informacje dotyczące innych ulg podatkowych  dla inwalidów.