Zaproszenie na XIX FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

Szanowni Państwo,  Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego serdecznie zapraszamy do udziału w :

XIX FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

Forum jest miejscem corocznego spotkania się organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz. Jest także  okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego, daje także możliwość  skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W tym roku spotkamy się 13 czerwca (środa) we Włocławku w  obiekcie  PAŁAC BURSZTYNOWY, ul. Okrężna 21,  który jest siedzibą Organizatora wydarzenia Fundacji „Samotna Mama”.

Poniżej przedstawiamy ogólny  program Forum ( program szczegółowy w załączeniu).

I część –  wspólna

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu „WOLONTARIAT W AKCJI 2018”
  2. Sesja plenarna , na którą składać się będą 2  tematyczne wystąpienia :
  3. Ochrona Danych Osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych przepisów (RODO)
  4. Ekonomia społeczna. Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej.

  II część – 3 równolegle prowadzone spotkania

  1. Panel dyskusyjny pn. „Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  2. Warsztat pn. „Fajny pomysł + dobry projekt szansa na pozyskanie środków zewnętrznych
  3. Warsztat otwarty, którego tematykę wskażą sami uczestnicy ( propozycja tematu w Formularzu Zgłoszeniowym).

Po zakończeniu II części zapraszamy uczestników na lunch.

III część – wspólna

Trzecia część Forum będzie okazją dla  uczestników i gości Forum do wspólnego spędzenia czasu, posłuży integracji, wymianie doświadczeń,  będzie okazją do rozmów w kuluarach a także do zapoznania się z ekspozycjami stoisk, które  przygotują zainteresowane taką możliwością autoprezentacji,  organizacje  uczestniczące w Forum (akces do przygotowania/ wystawienia ekspozycji znajduje się w Formularzu Zgłoszeniowym).

Ilość przygotowanych stanowisk jest ograniczona  (10) –  decyduje kolejność zgłoszeń.

Ekspozycja będzie dostępna podczas trwania Forum (zapewniamy pomoc wolontariuszy dla przedstawicieli organizacji, którzy wystawią swoje ekspozycje i równolegle chcieliby uczestniczyć w poszczególnych elementach Forum – opieka nad stanowiskiem).

Uczestnikom Forum proponujemy zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej PKP/PKS lub innego zbiorowego środka transportu lub kosztów  przejazdu samochodem prywatnym –  do równowartości  ceny 2 klasy biletu PKP/PKS lub innego zbiorowego środka transportu.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w Forum do dnia 9 czerwca 2018r.( Formularz  Zgłoszeniowy- poczta elektroniczna, poczta tradycyjna)

Istnieje możliwość udziału w Forum osób, które do wskazanego powyżej dnia nie  przesłały Formularza Zgłoszeniowego. W takim przypadku prosimy o informację telefoniczną  do godz. 9.00 w dniu 13 czerwca 2018r. pod nr telefonu 606 630 169. Formularz wraz z załącznikami  przekażemy do wypełnienia przy Rejestracji.

 Do zobaczenia we Włocławku

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (2)

Informacje o zasadach zwrotu kosztów przejazdu dla uczestników