PCK ZAMIENIA PRZEMOC W POMOC

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża realizował projekt współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn.: „Zamień przemoc w pomoc”. W ramach projektu przeprowadzone zostały trzy szkolenia w łącznej liczbie 21 godzin z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych.

Szkoleniem objętych zostało 30 opiekunek PCK. Głównym założeniem szkolenia było nabycie wiedzy na temat umiejętnego wykrywania przemocy fizycznej, psychicznej, a także ekonomicznej wśród  podopiecznych. Siostry PCK zdobyły niezbędną wiedzę w zakresie udzielenia skutecznej pomocy ofiarom przemocy oraz działań prewencyjnych, które należy podjąć, aby do takiej przemocy nie dopuścić.

Pełna informacja na ten temat: www.pckwloclawek.org.pl.