Konkurs MEN: Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert “Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019 – konkurs nr DE.WZP.263.1.12.2018.”. Termin składani aofert mija 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MENS:https://bip.men.gov.pl/strony/organizowanie-kolonii-i-innych-form-letniego-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-polonijnej-oraz-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-historii-geografii-kultury-pol-3.html