Wykład w centrum

Doświadczony lekarz specjalista warszawskiej i kujawskiej części 28-letniego ośrodka zdrowia Jan Eugeniusz Malinowski w środę 7 listopada 2018 roku w czasie od godziny 17,00 do godziny 18,00 w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wygłosi wykład Choroba to czas refleksji . W środę 5 grudnia 2018 r. przewodniczący Towarzystwa Lekarzy Polskich proponuje wykład Energetyczne zależności a 2 stycznia 2019 r.  – Włosy działają jak światłowody.